حرکت ۸۰ جت و کشتی ارتش چین به سمت تایوان


تهران- ایرنا- تایپه شنبه اعلام کرد که حرکت ۷۱ جت و ۹ کشتی ارتش خلق چین به سوی تایوان را شناسایی کرده که قرار است در رزمایش‌های نیروهای هوایی و دریایی پکن در اطراف این جزیره شرکت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077396/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AC%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86