حضور فیلم های ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم شانگهای


تهران – ایرنا – همزمان با برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای، تعدادی از فیلم های ایرانی در بخش های مختلف این جشنواره و در رقابت با فیلم هایی از کشورهای مختلف به نمایش در می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135555/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C