حمایت چین از نقش ایران در سازمان‌های بین‌المللی


تهران- ایرنا- «لیو جیان چائو» رئیس بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن خاطرنشان کرد که کشورش از ایفای نقش تهران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299458/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C