خرانه‌داری آمریکا به شرکت‌های چینی هشدار داد


تهران- ایرنا- وزیر خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های چینی هشدار داد اگر از روسیه برای جنگ در اوکراین حمایت مادی کنند، تحریم خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286998/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF