درخواست ژاپن از مردم برای صرفه جویی برق در فصل زمستان

همچنین دولت ژاپن تصمیم دارد با هدف تشویق مردم برای صرفه جویی در مصرف برق، برای خانوارهای کم مصرف بسته های تشویقی در نظر بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929299/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

بر اساس این گزارش، به دنبال شیوع جنگ اوکراین و ایجاد اختلال در بازارهای جهانی، ژاپن از مردم این کشور خواسته است از اول دسامبر (۱۰ آبان ماه)  سال جاری تا اواخر ماه مارس (فروردین-اردیبهشت) سال آینده در مصرف برق صرفه جویی کنند.

در طول دوره صرفه جویی در مصرف برق از مردم این کشور خواسته شده است در منازل خود لباسهای گرم بپوشند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از کیودو نیوز، در بازه زمانی هفت سال گذشته این نخستین مرتبه ای است دولت ژاپن چنین درخواستی را از مردم این کشور مطرح کرده است.

انتظار می رود ژاپن نرخ ظرفیت منبع ذخیره خود را به ۳  درصد برساند که حداقل سطح لازم برای تامین پایدار انرژی در ژاپن برای فصل زمستان به شمار می آید. اما دولت ژاپن تصمیم دارد اطمینان حاصل کند که انرژی کافی برای گرم کردن خانه ها را دارد.