دیدار روسای جمهور آمریکا و اندونزی / ویدودو نسبت به وضعیت فاجعه‌بار غزه هشدار داد


تهران- ایرنا- جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی در دیدار با همتای آمریکایی خود نسبت به وضعیت فاجعه بار در غزه هشدار داد و از بایدن خواست تا برای پایان دادن جنایت در غزه اقدامات بیشتری انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290326/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1