دیپلمات‌های کشورهای عرب و مسلمان در پکن پایان جنگ غزه را خواستار شدند


تهران- ایرنا – دیپلمات‌های کشورهای عرب و مسلمان در پکن به عنوان بخشی از برنامه سفر برای پایان دادن به خصومت و جنگ و مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه امروز دوشنبه آتش‌بس فوری را خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297038/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1