دیپلمات روس: روسیه تحریم‌های سازمان ملل برابر کره شمالی را نقض نمی کند


تهران- ایرنا – یک دیپلمات ارشد در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ریانووستی که امروز یکشنبه منتشر شده اعلام کرد مسکو تحریم های سازمان ملل متحد در برابر کره شمالی را نقض نمی کند اما قطعا مخالف اقدامات محدودکننده جدید علیه پیونگ یانگ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259142/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6