رئیس جمهوری چین: از ایران به عنوان عضو رسمی شانگهای استقبال می کنیم


تهران – ایرنا – شی جینپینگ رییس‌جمهوری چین امروز سه شنبه در بیست و سومین نشست سران سازمان شانگهای که به صورت ویدوئوکنفرانسی با میزبانی دهلی نو آغاز شده است گفت: امروز از ایران به عنوان عضو رسمی استقبال می کنیم و به این عضو جدید خانواده سازمان همکاری شانگهای تبریک می‌گوییم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159529/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C