رئیس جمهور شبه‌جزیره تایوان: جنگ با چین یک گزینه نیست
تهران- ایرنا- ‘تسای اینگ ون’ رئیس جمهوری تایوان روز سه شنبه در نامه ای به پاپ فرانسیس نوشت جنگ بین این شبه جزیره و چین یک گزینه نیست و تنها با احترام به اصرار مردم تایوان بر حاکمیت و آزادی می توان روابط سالم با پکن برقرار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007992/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA