رئیس جمهور فیلیپین: حتی یک وجب از خاک کشور خود را از دست نمی‌دهیم


تهران- ایرنا- درپی بالا گرفتن تنش‌های دریایی مانیل و پکن در دریای چین جنوبی، رئیس جمهور فیلیپین تاکید کرد این کشور حتی یک وجب از خاکش را از دست نمی‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033859/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85