رئیس جمهور چین: همکاری پکن و واشنگتن در راستای منافع دو کشور امکان‌پذیر است


تهران- ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت در پکن، گفت: همکاری چین و آمریکا در راستای منافع دو کشور امکان‌پذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142330/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1