رایزنی مقامات ارشد انگلیس و چین درباره توسعه روابط اقتصادی


لندن- ایرنا- وزیر خارجه انگلیس و «هان ژنگ» معاون رئیس جمهور چین عصر جمعه (به وقت محلی) در لندن دیدار و درباره توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور گفت‌ وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102469/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C