رایزنی وزیران خارجه ایران و پاکستان پیرامون اوضاع فلسطین 


تهران – اسلام آباد- وزیر امور خارجه پاکستان از رایزنی تلفنی با همتای ایرانی‌ خود درباره اوضاع فلسطین اشغالی پس از اقدام توهین آمیز وزیر تندرو کابینه رژیم صهیونیستی در یورش به مسجدالاقصی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990845/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86