رزمایش ارتش چین در مرز میانمار آغاز شد


تهران- ایرنا- چین همزمان با تشدید درگیری‌های داخلی در میانمار اعلام کرد که از روز شنبه در مرز با این کشور رزمایش نظامی برگزار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85301758/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF