رزمایش مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی خشم کره شمالی را برانگیخت


تهران- ایرنا – کره جنوبی و آمریکا به مناسبت هفتادمین سالگرد ائتلاف نظامی بین دو کشور و هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس ارتش کره جنوبی در منطقه ای که تنها حدود ۴۰ کیلومتر با مرز کره شمالی فاصله دارد، رزمایش مشترک نظامی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121948/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%AA