رسانه‌های چین: الزام آزمایش‌ کرونا برای مسافران چینی «تبعیض‌آمیز» است


تهران-ایرنا- رسانه‌های چین روز شنبه اعلام کردند که الزام برخی از کشورها برای ارائه آزمایش منفی کرونا از سوی مسافرانی که در چین حضور داشته‌اند، «تبعیض‌آمیز» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985220/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2