رسانه چینی: جنگ اوکراین و روسیه؛ پرهزینه برای کی‌یف، آسیب رسان به اقتصاد مسکو


تهران- ایرنا- تارنمای چینی سی جی تی ان در یکسالگی جنگ اوکراین و روسیه در تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف این جنگ بر وضعیت کنونی دو کشور پرداخته و نوشت: درحالی که این جنگ برای اوکراین پرهزینه بوده، همزمان به اقتصاد روسیه نیز آسیب زده است بطوریکه انتظار نمی‌رود مسکو در سال ۲۰۲۳ هم اقتصاد بهتری را تجربه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039631/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86