رهبر کره جنوبی در سایه افزایش سیاست همگرایی، با بایدن دیدار و در کنگره سخنرانی می کند


تهران-ایرنا- سیاست همگرایی واشنگتن و سئول طی سال های اخیر در سایه مقابله با کره شمالی روبه افزایش گذاشته است و در همین راستا، یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی در هفتادمین سالگرد اتحاد دو کشور به واشنگتن می رود و با دعوت نمایندگان و سناتورها در کنگره سخنرانی می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075789/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88