روابط ایران و چین نیازمند تحرک مضاعف


تهران – ایرنا – انجمن دوستی ایران و چین و گروه دوستی پارلمانی ایران و چین در مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای مشترک ضمن تاکید بر ضرورت تحرک مضاعف در روابط دو کشور دوست، راه های تحقق این مهم را بررسی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913827/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81