روایتی از یک خبر| تروریست‌ها در فیلیپین؛ داعش یا گروه‌های مخالف حکومت؟


تهران- ایرنا- مناطق جنوبی فیلیپین در بازه‌های زمانی متفاوت شاهد فعالیت گروه‌های معترض و مسلح با دیدگاه‌های متفاوت بوده است اما در سال‌های ظهور داعش، این شبه‌نظامیان زیر پرچم این گروه تروریستی گرد هم آمدند تا از این راه به اهداف خود دست یابند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316946/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81