روایتی از یک خبرI موشک‌های مافوق‌صوت چین؛ قاتل بمب‌افکن رادارگریز جدید آمریکا


تهران- ایرنا- رونمایی از بمب‌افکن B-۲۱ نیروی هوایی آمریکا، جدیدترین بمب‌افکن رادارگریز این کشور در حالی انجام شد که به دلیل پیشرفت‌های اخیر چین در فناوری تولید موشک‌های مافوق صوت، بقای این بمب‌افکن‌ها به چالش کشیده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85305932/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2