روز طلایی سازمان همکاری شانگهای


تهران- ایرنا- بیست و سومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که روز گذشته(13 تیرماه) به میزبانی هند و طور مجازی برگزار شد، اهمیتی ویژه و مضاعف هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای این سازمان داشت چرا که ورود ایران به جمع اعضای اصلی این سازمان، به معنای فرصت ها و ظرفیت های فراوان برای منافع متقابل ایران و سازمان همکاری شانگهای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160586/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C