روسیه: توافق هسته‌ای آمریکا و کره‌جنوبی منجر به بی‌ثباتی منطقه و جهان می‌شود


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه گفت اعلامیه مشترک آمریکا و کره جنوبی که شامل مشاوره دوجانبه منظم درباره استفاده از سلاح های هسته است منجر به بی ثباتی شرایط در شبه جزیره کره و جهان خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095233/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87