روسیه: چین حق دارد با برگزاری رزمایش به اقدامات تحریک‌آمیز پاسخ دهد


تهران- ایرنا- روسیه اعلام کرد که چین حق دارد به اقدامات تحریک‌آمیز پاسخ داده و در اطراف تایوان رزمایش نظامی برگزار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079513/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE