رییس جمهوری ویتنام : قلب میلیونها ویتنامی با مردم فلسطین است


تهران – ایرنا – رییس جمهوری ویتنام در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین و سی و پنجمین سالگرد روابط دوجانبه ویتنام و فلسطین ؛ با ابراز تاسف از شهادت هزاران فلسطینی در جریان جنگ غزه ؛نوشت که قلب من و میلیون ها ویتنامی با مردم فلسطین همراه است . با آنها همدردیم و عمیق ترین تسلیت ها را ابراز می نمایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306994/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA