زمین لرزه ۶.۹ ریشتری سواحل اندونزی را لرزاند


تهران– ایرنا– مرکز لرزه نگاری اروپا و مدیترانه اعلام کرد زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۹ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در سواحل اندونزی به ثبت رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284459/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B6-%DB%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF