زمین لرزه ۷ ریشتری اندونزی را لرزاند


تهران- ایرنا- زمین لرزه‌ای به قدرت ۷ ریشتر مناطقی از کشور اندونزی را لرزاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082748/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF