سئول: چین صادرات اوره را متوقف کرد


تهران-ایرنا- مقامات کره جنوبی از توقف صادرات اوره از چین به کشورشان خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311733/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF