ساخت سایت ماهواره ای در کره شمالی با اعلام فوریت جدید


تهران- ایرنا – براساس گزارش اتاق فکر آمریکا با اشاره به تصاویر ماهواره ای، ساخت و ساز در ایستگاه پرتاب ماهواره کره شمالی با سطح جدید فوریت آغاز شده است و به احتمال زیاد برای پرتاب ماهواره آماده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121850/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF