سالروز حادثه ازدحام مرگبار در سئول؛ خانواده قربانیان خواستار شفاف‌سازی مسئولان


تهران– ایرنا – پس از گذشت یک سال از رخداد حادثه ازدحام جمعیت در سئول، پایتخت کره جنوبی و کشته شدن ۱۵۹ نفر، خانواده قربانیان از دولت می‌خواهند در مورد دلیل اصلی وقوع این فاجعه شفاف سازی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274236/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1