سران کره جنوبی و آمریکا درباره ارائه کمک نظامی به اوکراین صحبت نکردند


تهران- ایرنا- یک مقام ریاست جمهوری کره جنوبی در خصوص موضوعات گفت و گوی یون سوک یول رئیس‌جمهوری این کشور با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، گفت که دو طرف هیچ صحبتی درباره ارائه کمک نظامی به اوکراین نکردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094246/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA