سفر مقام ژاپنی به چین برای رفع ممنوعیت غذاهای دریایی


تهران- ایرنا – رئیس حزب کومئیتو در ژاپن که ائتلافی با حزب حاکم است امروز چهارشنبه در راستای ترغیب چین برای لغو ممنوعیت واردات غذاهای دریایی این کشور به چین در پی رهاسازی پسماندهای راکتور فوکوشیما به پکن سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299396/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C