سفر نخست وزیر استرالیا به پکن در سایه تقویت همکاری‌های اقتصادی و اصل چین واحد


تهران– ایرنا- اواخر هفته جاری، آنتونی آلبانیز تبدیل به اولین نخست وزیر استرالیا می‌شود که بعد از سال ۲۰۱۶ به چین سفر می‌کند؛ سفری که نه تنها بر همکاری‌های اقتصادی تاکید می‌کند بلکه تاییدی بر اصل چین واحد از سوی کانبراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85276676/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C