سفر هیات اماراتی به افغانستان


تهران- ایرنا- رسانه‌های دولتی در افغانستان گزارش دادند که هیاتی از علمای امارات متحده عربی به منظور گفت و گو و تبادل نظر با مقام های طالبان وارد کابل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059787/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86