سفر ژنرال ارشد کره جنوبی به امارات و عمان


تهران- ایرنا – رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی برای شرکت در مذاکرات همکاری دوجانبه به امارات متحده عربی و عمان سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111859/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86