سفیرایران درپاکستان: مبارزه همگانی علیه تروریسم در منطقه وحدت‌آفرین است


تهران- ایرنا- سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با تاکید بر همکاری مشترک همسایگان برای تامین رفاه ملت‌های منطقه و جلوگیری از بی ثباتی به ویژه در افغانستان، گفت: مبارزه همگانی علیه تروریسم از جمله پدیده داعش ضمن ایت که منطقه را آرام می‌کند ، موجب وحدت‌ بیشتر می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958501/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86