سفیر ایران در پکن: چین یک دوست خوب برای کشورهای غرب آسیاست


تهران- ایرنا – محمد کشاورز زاده که به تازگی ماموریت خود را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین به پایان رسانده است، پیش از عزیمت به تهران در مصاحبه به با یک رسانه چینی با اشاره به روابط دوستانه و رو به رشد تهران-پکن، تاکید کرد که چین یک دوست خوب برای کشورهای غرب آسیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140047/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA