سیاست مبهم کره جنوبی در قبال اوکراین


تهران- ایرنا- اگرچه رئیس جمهوری کره جنوبی به تازگی و در سفر غیرمنتظره اش به اوکراین، به صراحت از تصمیم سئول برای افزایش کمک نظامی به کی یف سخن گفت اما وزارت دفاع این کشور آسیایی امروز اعلام کرد گه سئول قصد ارسال سلاح های مرگبار به اوکراین ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172233/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86