شینهوا: صداقت، مایه حیات رسانه‌هاست


تهران-ایرنا- «فو خوا» رئیس خبرگزاری شینهوا در نشست جهانی رسانه، با تاکید بر اهمیت پایبندی اخبار به عینیت و حقیقت برای افزایش اعتبار رسانه‌ها، اذعان کرد: صداقت، مایه حیات ماست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311339/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA