شی جین پینگ: بدون حل مسئله فلسطین صلح در خاورمیانه برقرار نخواهد شد


تهران-ایرنا- رئیس جمهوری چین خواستار توقف جنگ در نوار غزه شد و تاکید کرد که بدون حل مسئله فلسطین صلح در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298901/%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF