عربستان به آ سه آن پیوست


تهران – ایرنا – سایت رسمی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه آن) روز چهارشنبه گزارش داد، عربستان با این اتحادیه پیمان دوستی و همکاری امضا کرده و به آن پیوسته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167756/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2-%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA