عناوین روزنامه‌های جهان؛ بالن‌های جاسوسی بر فراز آمریکا و چین


تهران-ایرنا- آمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه از ۴۰ هزار نفر گذشت، اعلام آمادگی انگلیس برای سرنگونی بالن‌های جاسوسی چین و پکن: آمریکا بیش از ۱۰ بالن جاسوسی وارد حریم چین کرده است، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز سه شنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه ) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030893/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86