عناوین روزنامه‌های جهان؛ عضویت سوئد در ناتو در گرو تایید ترکیه


تهران-ایرنا- آنکارا: هنوز نمی‌توانیم عضویت سوئد در ناتو را تایید کنیم، انهدام یک هواپیمای نظامی روسیه توسط نیروهای نظامی بلاروس و کشته­‌شدن یک اسرائیلی آمریکایی‌تبار در کرانه باختری، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز سه­‌شنبه ۹ اسفند (۲۸ فوریه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043934/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87