فارن‌پالیسی: ژاپن تجارت با چین و امنیت تایوان را با هم می‌خواهد


تهران- ایرنا- نشریه فارن‌پالیسی در تحلیلی با اشاره به موضع تکاملی ژاپن در قبال تایوان در یک دهه گذشته اینطور ارزیابی کرد که توکیو تجارت با چین و امنیت تایوان را با هم می‌خواهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378509/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF