فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در هنگ کنگ ۱۸ زخمی داشت


تهران- ایرنا- فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ ۱۸ زخمی بر جای گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149302/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%DB%B1%DB%B8-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA