فناوری ۶G چین پیشرفت کلیدی داشته است


تهران ایران – موسسه تحقیقاتی دوم علوم و صنعت هوافضای چین (CASIC) اعلام کرد: فناوری مخابرات ۶G چین در نخستین آزمایش ارتباطی انتقال بی‌سیم داده‌ها پیشرفت کلیدی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088009/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6G-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA