فیلیپین محل ۴ پایگاه نظامی جدید آمریکا در خاک خود را اعلام کرد


تهران- ایرنا- منابع خبری گزارش دادند، دولت فیلیپین عصر دوشنبه محل ۴ پایگاه نظامی جدید آمریکا در خاک این کشور را مشخص و اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072911/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DB%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF