قطع ارتباط اضطراری کره شمالی و کره جنوبی در میان تشدید تنش‌ها


تهران-ایرنا- دولت کره جنوبی روز دوشنبه ادعا کرد که کره شمالی برای چهارمین روز متوالی از پاسخگویی به تماس‌ها از طریق کانال ارتباطی مشترک اضطراری و خط تلفن نظامی خودداری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079451/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7