مالزی: تسلیم فشار غرب درباره حماس و فلسطین نمی شویم


تهران – ایرنا – نخست وزیر مالزی امروز دوشنبه با اشاره به جنگ فلسطین و اسرائیل اعلام کرد این کشور تسلیم فشار و سیاست های غرب درباره محکوم کردن حماس نمی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260121/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85